درگاه احراز هویت آنلاین چیست؟

درگاه احراز هویت آنلاین

شاید اگر تا چندین سال قبل و یا همان دوران قبل از کرونا کسی درباره احراز هویت آنلاین صحبت می‌کرد، خیلی حرف او مورد توجه قرار نمی‌گرفت و این موضوع خیلی جدی گرفته نمی‌شد، اما بعد از به شیوع کرونا که بسیاری از کسب‌و‌کار‌ها هم آنلاین شدند و در کل کار‌های ...