بانکداری دیجیتال

بانکداری دیجیتال چیست؟

در عصر جدید، تکنولوژی و فناوری‌های جدید حرف اول را می‌زنند. فناوری‌های مختلف در زمینه‌های متنوع در دیجیتالی شدن عصر حاضر تاثیر بسزایی داشته‌اند و حوزه‌های مختلف را تحت تاثیر قرار داده و آن‌ها را از فضای سنتی جدا کرده است. بانک‌ها یکی از مواردی است که ...

نئو بانک

نئو بانک چیست و چه مزیت هایی دارد؟

احتمالا شما نیز نام نئو بانک (Neo Bank) به گوشتان خورده باشد و به دنبال پاسخی برای پرسش نئو بانک چیست؟ هستید. نئو بانک به روش جدیدی از بانکداری گفته می‌شود که در بسیاری از کشورها به جای بانکداری سنتی از آن استفاده می‌شود. ما در این مقاله به بررسی این ...

بانکداری دیجیتال

سرویس و خدمات بانکداری دیجیتال

بانکداری دیجیتال امروزه به یکی از مهم‌‎ترین مزیت بانک‌های مختلف تبدیل شده است که به صورت گسترده از آن‌ها استفاده می‌شود، در واقع با گسترش اینترنت و تکنولوژی، این بانک‌های دیجیتال بسیار خواهان بیشتری به نسبت قبل داشت و همین موضوع باعث شد که بانک‌ه ...