احرازهویت بیومتریک

احراز هویت بیومتریک و آشنایی با آن

آشنایی با مدرن ترین سیستم های احراز هویتاحراز هویت بیومتریک - احراز هویت به پروسه تایید هویت یک فرد در یک سیستم مالی یا اداری گفته می شود. در طول تاریخ و به مرور زمان مکانیزم انواع احراز هویت، پیچیده تر شده و به امنیت آن افزوده شده است. این مکانیزم ا ...