درگاه احراز هویت آنلاین

API درگاه احراز هویت

امروزه کمتر سازمانی است که کار حساسی داشته باشد و احراز هویت را برای خود فراهم نکرده باشد، تقریبا می‌توان گفت تمام سازمان‌ها نیاز به احراز هویت دارند تا بهتر بتوانند هویت کاربران خود را تایید کنند که این موضوع بسیار مهم است و باید دقت ویژه‌ای به آن د ...