تشخیص چهره چیست (احراز شو)

تشخیص چهره چیست؟ مراحل تشخیص صورت با چه روشی انجام می شود

در یادگیری ماشین، یک شبکه عصبی پیچشی (CNN یا ConvNet ) رده­ای از شبکه­‌های عصبی مصنوعی عمیق و پیشرو است که برای تجزیه و تحلیل تصاویر بصری، با موفقیت به کار گرفته شده است. آنها در شناسایی تصویر (تشخیص چهره) و آنالیز ویدئو، سیستم‌های توصیه کننده و ...