امضای دیجیتال چیست

امضای دیجیتال چیست؟

قطعا امروزه با اصطلاحی با نام امضای دیجیتال آشنا شده‌اید و می‌دانید که یک نوع امضایی با عنوان امضای دیجیتال به وجود آمده است که کاربردهای بسیار زیادی هم دارد، افراد زیادی هستند که از امضای دیجیتال استفاده می‌کنند چرا که مزیت‌های بسیار عالی دارد اما ا ...