درگاه احراز هویت ویژه PSP ها

درگاه احراز هویت ویژه psp ها

احراز هویت امروزه به یکی از نیاز‌های هر سازمان تبدیل شده است چرا که بعد از به وجود آمدن دوران کرونا دیگر کسب‌و‌کار‌های مختلف نمی‌توانستند مشتریان خود را به‌صورت حضوری داشته باشند و مجبور بودند که یک روشی را برای شناسایی آن‌ها و احراز هویت انتخاب کنند ...